Zakelijke Opstellingen

In een organisatie spelen vele krachten en dynamieken; veel meer dan je op het eerste oog ziet. Juist de dynamieken onder de oppervlakte spelen een cruciale rol in de werking en effectiviteit van organisaties. Ze hebben invloed op de cultuur, de werkflow en samenwerkingen, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever van bewust bent. Zo mis je inzicht in de werkelijke oorzaak van een steeds terugkerend probleem. Zonder dat inzicht kan het vinden van een oplossing die werkelijk duurzaam veel tijd, investering en energie kosten.

Een organisatieopstelling is een vorm van ‘systemisch werk’. Dat betekent dat we kijken we naar de organisatie als systeem; we hebben oog voor het enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn en effect hebben op elkaar. Zo kunnen we blokkades in het organisatiesysteem ontdekken en op een diepe laag begrijpen. Door op deze manier te kijken, wordt je blikveld vergroot. Doordat je uitzoomt en zicht krijgt op waar het precies wringt, kun je daarna weer op specifiek niveau aan de slag met wat jouw aandacht nodig heeft.  Het kan gaan om onder andere leiderschapsvraagstukken, (sluimerende) conflicten, onduidelijkheid over je plek, vraagstukken rondom fusies of oprichtingen, een keuzevraagstuk, marketingvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken.

Organisatieopstellingen kunnen:

  • Als diagnose-instrument dienen, om te verhelderen wat er aan de hand is. “Hoe komt het dat er in mijn team steeds misverstanden ontstaan?”, “Waar gaat het in deze onrustige tijd nu écht over?”, of “Wat maakt dat deze teams tegen elkaar in werken?”
  • Behulpzaam zijn als ontwerp-instrument, om te kijken wat de impact van een verandering zou zijn. “Wat is de impact op onze cliënten als we de praktijk splitsen?”, of “Nemen we een bepaalde uitdaging aan of niet?”.
  • Iets teweegbrengen in de organisatie; dan werken ze als verander-instrument. Bijvoorbeeld als de directeur erkent dat er fouten zijn gemaakt in een reorganisatie en zo ten koste is gegaan van het vertrouwen van veel medewerkers. Door die erkenning kan de flow weer terugkeren in de huidige organisatie.

Het vraagstuk rondom dit probleem wordt tijdens de sessie uitgediept met de begeleiders en dient als uitgangspunt voor de opstelling. Een organisatieopstelling is als een tableau-vivant; een visualisatie van het krachtenveld waarin je je bevindt. Tijdens een opstelling brengen we alle relevante elementen die een rol spelen in kaart. Vervolgens kunnen we als begeleiders interveniëren, zodat je kunt aanvoelen wat een wenselijke richting voor de toekomst kan zijn. Een opstelling geeft je inzichten en aanknopingspunten die niet op andere manieren bereikbaar zijn. Het is een waanzinnig punt van herijking, om zo de flow in de organisatie (terug) te brengen.

INTERESSE? NEEM CONTACT MET MIJ OP!